Företag? Vi hjälper gärna till året runt.

Med en utökad maskinpark och med fler medarbetare, tar vi gärna uppdrag på årsbasis.
För närvarande samarbetar vi med Balder fastigheter AB, Akelius och Riksbyggen.
Uppdragen skiftar, men allmänt arbetar vi med underhåll, skötsel av grönytor och snöröjning när det behövs.

En vacker välskött innergård med grönytor hos BRF Solstrålen.